Efterfølgende er lokalplan 10.1 af 15.12.1988 opdelt i sider, som kan forstørres og udskrives
som A4 sider.
Lokalplanen gælder kun Ejer - lejerforeningens område, således ikke Grøndal
1) Klik på et miniaturebillede.
2) Siden fremkommer forstørret i en ny side
3) Siden kan forstørres yderligere ved at klikke på billedet nederst til højre.
4) For udskrift: Højreklik på siden og vælg udskriv billede
5) Gå til ny side ved at klikke på krydset øverst til højre.

01lokalplanforside.jpg (312137 byte) Forside
02lokalplanindhold.jpg (147652 byte) Indholdsfortegnelse
Side 3 Baggrund for lokalplanen
04lokalplanside.jpg (257704 byte) Side 4 Lokalplanenes indhold. Forhold til Kommuneplanen
05lokalplanside.jpg (290187 byte) Side 5 Lokalplanens retsvirkning.
06lokalplanside.jpg (71851 byte) Side 6 Tom side
07lokalplanside.jpg (164495 byte) Side 7 Lokalplanens formål
08lokalplanside.jpg (181500 byte) Side 8 Lokalplanens område og zonestatus. Områdets anvendelse
09lokalplanside.jpg (178280 byte) Side 9 Områdets anvendelse fortsat
10lokalplanside.jpg (174782 byte) Side 10 Udstykning. Vej- og stiforbindelser
11lokalplanside.jpg (171168 byte) Side 11 Vej- og stiforbibdelser fortsat
12lokalplanside.jpg (170274 byte) Side 12 Bebyggelsens omfang og placering. Byggeriets ydre fremtreden
13lokalplanside.jpg (174873 byte) Side 13 Grundejerforeningen. Tilladelser fra andre myndigheder
14lokalplanside.jpg (134087 byte) Side 14 Vedtagelse


15kort1side1.jpg (176767 byte)16kort1side2.jpg (181520 byte)  Kortbilag nr. 1   Eksisterende og matrikulære forhold   

                          19kort2side3.jpg (127212 byte) Kortbilag nr. 2  For et sommerhusområde ved Lyby Strand
17lokalplankorthoved.jpg (124813 byte)18kort2side2.jpg (175358 byte)20kort2side4.jpg (136562 byte)21kort2side5.jpg (155925 byte)22kort2side6.jpg (278618 byte)23kort2side7.jpg (228825 byte)
                                      Den sydlige del, sommerhusområdet                  Den nordlige del grønne fællesarealer