Skive Sejlklubs årlige kapsejlads til Lyby Strand

Vi håber, at der traditionen tro arrangeres kapsejlads til Lyby 2002

Omtale af kapsejladsen 2001

Arrangør Per Bonnevie telefon  97523549 i samarbejde med Lyby Strands Brolaug

Præmierne er i år sponsoreret af følgende:

1. præmie    Lyby Strands Cafeteria

2. præmie    Købmand Dalgaard Østertorv Skive

3. præmie    Lyby Strands Brolaug

Joker           M. J. Mortensens Farvehandel Torvegade 18, Skive

Omtale:

Første båd startede kl. 18.30. og sejladsen, hvor 16 både deltog, forløb fint i den friske SSV vind.
Det var et flot syn, da de mange farvestrålende spilere stævnede mod målstregen ved broen i Lyby.
Første båd over stregen var Kryss Hancock med søren Koitzsch som skipper.

Desværre var vinden blevet så stærk, og bølgerne så høje, at et ellers energisk forsøg på at få de mange både fortøjet til broen måtte opgives.

De eneste, der blev tilbage var Zolo med Bo Nielsen, Ove Sørensen og Niels Dolberg. De ville simpelt hen ikke gå glip af Maries gode grillkylling. Og for at Grillbaren ikke skulle gå helt glip af lidt af festlighederne omkring præmieoverrækkelse blev det gæve mandskab på Zolo tilkendt årets Joker, som var en god dunk yacht cleaner, skænket af M. J. Mortensen.

Den traditionelle hyggelige afslutning med præmieoverrækkelse kunne således ikke afvikles hos Marie på Grillbaren,  men måtte i stedet flyttes til klubhuset på havnen.

1.præmien, en middag for to på Lyby Grillbar skænket af Marie, gik som nævnt til Kryss Hancock.

2. præmien, to gode flasker rødvin, skænket af Villy Dalgaard, gik til Amadeus med Henrik Kjær som skipper.

3. præmien. 3 store guld Hancock, skænket af Brolauget, gik til Scanka med Otto Nielsen ved roret.

Brolauget siger tak for samarbejdet med sejlklubben, og vi håber traditionen kan fortsætte, og at broen kan bestå  mange år endnu, til glæde for såvel os ved Lyby, som de sejlere, der har lyst at lægge til.

Brolauget takker også årets sponsorer.

CR

Programmet:

Starten går ved Skive Havn onsdag den 8. august

Der er skippermøde i klubhuset kl. 18.00

Herefter sejles på en bane, der udlægges efter vindforholdene, og således at målstregen ligger ud for Lyby Strands Bro.

Første båd over målstregen har vundet.

Efter løbet samles deltagerne til præmieoverrækkelse i Lyby Strands Cafeteria, hvor der også er lejlighed til socialt samvær.

Det er nu 5. år sejladsen afholdes, og vi håber på, at det bliver en lige så stor succes, som det de øvrige år.
VEL MØDT.

Det er er imponerende syn når de mange både ligger ved broen
    

Præmieoverrækkelse år 2000