Sct. Hans ved Lyby Strand 2019

De fremmødte lytter til borgmesterens tale inden bålet tændes.