Sct. Hans aften ved Lyby Strand's Spisested

                                                   23.juni 2007

Lyby strands Brolaug og aktivitetsudvalg bistår i år Ejer/lejerforening 
i forbindelse med arrangementet som afvikles i samarbejde med Enzo. 
                                                                           Alle bydes velkommen.


           Program 2007:

          Kl. 20.00 - Opvisning med linedance
          Kl. 20.20 - Båltale ved Sognepræst ved Jebjerg- Lyby Kirke 
                            Helga Ørgård
          Kl. 20.40 - bålet tændes. Der vil blive uddelt sangblade, og
                            Gunnar Refsgaard synger for.