Lyby Strand, Grundejerforeningen Grønnedal
 

 
Bestyrelsen

 

Formand Peter Goul 40306052

Petergoul@live.dk

Næstformand John Kjeldsen 22197655

johnk@opadbakken.dk

Kasserer Jens Olsen 20678901

jensolsen1953@gmail.com

Vej og Sti Lars Thomassen 40484726

lpt@post8.tele.dk

Sekretær Flemming Hedegaard 28154909

hedegaard.flemming@gmail.com