Lyby Strand, Grundejerforeningen Grønnedal
 

 
Bestyrelsen

 

Formand Peter Goul 40306052

Petergoul@live.dk

Næstformand John Kjeldsen 22197655

johnk@opadbakken.dk

Kasserer Jens Olsen 20678901

Jens Olsen jens@mors.dk

Vej og Sti Lars Peter Thomassen 40484726

lpt@post8.tele.dk

Sekretær Preben Graugaard 61670887

Preben Graugaard <pgpresen@gmail.com>