Billeder fra Grønnedals 30 års jubilæumsfest den 12.06.2004