Lyby Strands Grundejerforening

KLIK HER for oplysninger om foreningens arbejde

Den 18. maj 1968 var alle beboere sammenkaldt til møde i Grønning forsamlingshus. Mødet var indkaldt, fordi kommunen havde planer om at store områder bag bakken skulle udlægges til sommerhusområde, som det jo var meget moderne den gang. Af hensyn til det skulle der ryddes op i det, som man dengang betragtede som noget værre rod.

For det første var en stor del af husene opført uden fornøden byggetilladelse, mange lå for tæt af hensyn til brandmyndighederne, der var ingen moderne sanitære installationer, og på forstranden lå en hel del huse i vejen for det grønne område, som man drømte om at kunne få til det nye udstykningsområde.

Heldigvis for Lyby boede der på forstranden en revisor ved navn Tage Hyllested, og han var bedre funderet i love og paragraffer end alle de fremmødte myndighedspersoner, så mødet endte med, at konstatere, at der ikke var hjemmel i loven for meget af det, man havde tænkt sig.
Man fandt det da ønskeligt at etablere et forhandlingsorgan, hvorefter Lejerforeningen blev stiftet.
I de kommende år fik Lejerforeningen etableret eget vandværk, og der blev foretaget en vis oprydning i husene, således at de huse, der var opført efter landsbyggelovens indførelse og uden lovlig byggetilladelse måtte lade livet i de tilfælde, hvor afstandskravene ikke kunne opfyldes på anden vis. Der skulle som følge af rindende vand etableres siveanlæg ved samtlige huse, og dette specielt, stillede krav til afstande.

Foreningens vedtægter er underskrevet første gang den 29. maj 1968. Ved generalforsamlingen den 24. juni 1989 er vedtægterne ændret i forbindelse med at lokalplanen for området, som havde været undervejs siden 1981 blev underskrevet af Kommunalbestyrelsen den 15.12.1988.

Foreningen kom nu til at hede: "Lyby Strands Lejer/Ejerforening", årsagen var, at grundene nu kunne købes, hvis de blev til salg. Der var endvidere nu en bestemmelse i Lokalplanen, at alle Lejere/Ejere skulle være medlem af foreningen.
Foreningen holder hvert år Generalforsamling en lørdag i umiddelbar nærhed af  Sct. Hans aften.

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden Kjeld Jacobsen 26 89 46 11.