Team Lyby ApS

KLIK HER for oplysninger om foreningens arbejde

Læs nederst på siden historien om Lyby Strands Restaurant / Kiosk / Cafeteria / Grillbar / Spisested / Fjordens Perle. 
Der kommer med jævne mellemrum tilføjelser til historien.
Seneste tilføjelse: 20.07.2015

 


Indtil 1940 lå restauranten på toppen af bakken der hvor helårsbeboelsen nu ligger. En del stærke mænd bar efter sigende restauranten 
ned i hel tilstand til den placering den havde indtil den nye grillbar blev bygget.

Lige siden Lyby strands opståen som ferieområde i trediverne, har der her været kiosk og spisested. Stedet har igennem det meste af perioden været 
drevet af den samme familie, men i 1997 besluttede familien at afhænde Lyby Strands Grillbar, som den var kommet til at hedde.

Desværre lykkedes det ikke for den nye ejer at sikre stedets fortsatte drift, hvorfor 10 sommerhusejere dannede Team Lyby I/S, og satte sig som mål at 
sikre stedets fortsatte drift. Dette sket i første omgang ved at stå for formidling af forpagtningsaftale med Bodil, som i øvrigt havde drevet stedet nogle 
år i forvejen sammen med den tidligere ejer. Aftalen skulle løbe i 2 år, hvorefter Team Lyby var sikret forkøbsret til stedet.

I foråret år 2000 lykkedes det for Team Lyby at købe stedet, og ved mange hænders hjælp lykkedes det at få foretaget en gennemgribende modernisering 
af køkken og toiletforhold, ligesom alt blev malet inde og ude, og der blev bygget en dejlig ny veranda. Der er endvidere  blevet bygget en rampe, 
således at der er adgang for kørestolsbrugere.

Team Lyby I/S blev omdannet til Team  Lyby ApS, og der var fra mange sider en meget stor interesse for at erhverve anparter, således at størstedelen af 
strandens beboere har bidraget med større og mindre beløb. Grundejerforeningen Lyby Strands Lejer/ejerforening besluttede, at erhverve en anpart på 20.000,- 
så ejerskabet er meget bredt, og udelukkende sammensat af personer med stor interesse i stedets bevarelse.

En lykke for stedet var, at Marie Kristensen, der i området var kendt for sin gode mad kunne tiltræde som forpagter, og efter det første år bag disken, 
blev Marie blevet så glad for stedet, at hun ved næste sæsons begyndelse valgte at fortsætte.

I foråret 2003 er der foretaget en tiltrængt udvidelse af køkkenforholdene, ligesom den udvendige terrasse "Heden" er blevet mere tilgængelig.

I foråret 2004 har Marie Kristensen valgt at trække sig tilbage. Vi siger tak til Marie og Villy for et fantastisk samarbejde, og hilser der nye forpagter, 
Vincenzo Sebastian Amore velkommen.
Som navnet antyder er Enzo, som han gerne vil kaldes, af italiensk oprindelse, men Enzo er dansk gift og bor i Lybys bagland.
Enzo lavede fantastisk god mad, og fritureduften blev blevet erstattet af en liflig duft af eksotiske krydderier. 
Team Lyby støttede helt op om Enzo, der til punkt og prikke holdt stedet med en fin standard. 

God mad og en fantastisk udsigt, hvad kan være bedre?

Ny sæson 2005. 
Navne som "Cafeteria" og "Grillbar" passer ikke længere til den gode mad Enzo laver. 
Derfor skiftede stedet nu navn til "Lyby Strand's Spisested"

Den 31. august 2008 valgte Enzo at stoppe som forpagter. Stor tak til Enzo, der har gjort det godt, altid med de mest smilende smileys.

Det var med stor glæde, at vi kunne ansætte Jette Vestergaard som ny forpagter for spisestedet, og dørene åbnedes den 20. juni 2009 hvor Jette indbød til reception.
Jette er uddannet økonoma, og har i mange år arbejdet med madlavning  i Harrevig Golfklub, Konen & Kokken, Frokostbussen og i kantinen på Dantherm A/S, 
så der var noget at glæde sig til. 
Jette udvidede endvidere sortimentet  i kiosken med bl. a. gammeldags isvafler med kugler og guf.
Lyby Strands Spisested blev igen et udflugtsmål, hvor gæsterne kunne nyde god mad og en fantastisk udsigt.

Jette valgte af personlige grunde, at stoppe med udgangen af 2012, efter 4 gode sæsoner, hvor god mad var i højsædet, og besøgstallet var stort.
Stor tak til Jette, som vi måske kommer til at se bag disken igen ved specielle lejligheder.

Ultimo marts 2013 blev der indgået kontrakt med ny forpagter. Den ny forpagter var Lars Jeppesen, som ejer Salling Udlejning.
Lars Jeppesen, der havde en fin sæson i 2013, godt hjulpet af Louise Thomsen, som sammen med Mike F. Moeslund overtog forpagtningen
i 2014. Tak til Lars for et stort arbejde, hvor spisestedet virkelig blev sat på landkortet. 

2015 fik stedet ny forpagter og Nyt navn "Fjordens Perle". Ny stil med let og dejlig mad. Se stedets egen hjemmeside www.fjordensperlelyby.dk  

 

Yderligere oplysninger om Team Lyby ApS kan fås ved henvendelse til Kjeld Nørgaard Jacobsen tlf.: 41 74 41 24