Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg      

Oplysninger om brolauget kan fås ved henvendelse til bestyrelsen: Klik her

KLIK HER for oplysninger om foreningens arbejde

Se billeder fra aktivitetsdagen 16. juli 2016  Klik her

 

KLIK HER for at se Vedtægter  revideret 2011

KLIK HER for at se tegning af den gamle bro som blev udskiftet med ny bro i 2015

KLIK HER for at se bisserne arbejde 2002

Brolauget har indkøbt ny bro til erstatning af den gamle, klik og se hvad vi får i 2015.

 

Billeder fra bålaften torsdag den 31. juli 2008
baal.JPG (68237 byte) gester.JPG (73701 byte) mc.JPG (71455 byte) kjeld.JPG (80420 byte) ammemarie.JPG (69865 byte)

Billeder fra aktivitetsdag den 18.08.2007:
127-2782_IMG.JPG (536003 byte) 127-2789_IMG.JPG (802723 byte) 127-2794_IMG.JPG (772191 byte) 127-2795_IMG.JPG (729931 byte) 127-2800_IMG.JPG (552055 byte) 128-2811_IMG.JPG (714678 byte) 128-2816_IMG.JPG (723453 byte) 128-2817_IMG.JPG (524697 byte) 128-2820_IMG.JPG (699208 byte)

Billeder fra aktivitetsdag og 10 års jubilæum den 19.08.2006:
122-2259_IMG.JPG (682162 byte) 122-2260_IMG.jpg (704491 byte) 122-2264_IMG.JPG (487653 byte) 122-2265_IMG.JPG (723758 byte) 122-2267_IMG.jpg (686441 byte) 122-2268_IMG.JPG (645437 byte) 122-2271_IMG.JPG (487473 byte) 122-2272_IMG.JPG (660792 byte) 122-2274_IMG.JPG (497180 byte)

Se omtale i annoncebladet den 13. september 2006

Billeder fra bålaften den 27.07.2006:
baal1_1800.jpg (400794 byte) baal2_1800.jpg (548041 byte) baal3_1800.jpg (528396 byte) baal4_1800.jpg (439802 byte) baal5_1800.jpg (487238 byte)

Billeder fra Trillebørssalg den 15.04.2006:
119-2000_IMG.JPG (616320 byte) 120-2001_IMG.JPG (791270 byte) 120-2003_IMG.JPG (753542 byte) 120-2005_IMG.JPG (863775 byte) 120-2008_IMG.JPG (773029 byte) 120-2010_IMG.JPG (580777 byte)

Broens Historie

Foranlediget af den blændende sommer 1994, fik en håndfuld sommerhusfolk den ide at genskabe en del af tidligere tiders lange badebro.

Ideen tog form, tilladelser blev søgt, sponseraftaler blev indgået, og Sundsøre Kommune var så venlige, at tilbyde, at de fremover ville stå for nedtagning af broen.

I 1996 samledes brobisserne første gang, og på trods af, at vejret ikke var med os den planlagte  week-end, lykkedes det at få broen sat op. 100m til land, og 18 m tværfag yderst. Vanddybde ca. 2m.

Lyby Strands Brolaug blev dannet, og vi takker vore ca. 90 medlemmer der har meldt sig ind i foreningen.

Tak til de mange sponsorer, der har gjort det det hele muligt.

Broen er udformet således, at der på sydsiden i hele broens længde er et, med bøjer afspærret, område  til badegæster. Der er tre trapper, hvor der er ca. 2m vand ved den yderste. 

På broens nordside, og rundt om det yderste 18m lange tværfag, kan der lægges til med joller og lystfartøjer. Vi har i forbindelse med Skive Sejlklubs årlige kapseljlads til Lyby haft 20 store sejlbåde fortøjet på en gang.

Langs broen  er der udlagt 8 agterfortøjningsbøjer. Alle er velkommen til at lægge til. 

De første år blev broen opsat af bestyrelsen med stor hjælp fra lokale beboere i Grønning. Sundsøre Kommune ville udføre nedtagning af broen hvert efterår.  Dette tilsagn ophørte i år 2000, hvilket var ved at tage livet af broen, men Kommunen tilbød i stedet at bidrage med 5.000 kr. til hjælp til nedtagningen. Dette resulterede i, at der blev indgået et samarbejde med Skive Roklub, der for et aftalt vederlag 15.000,- kr. skulle opsætte og nedtage broen. Denne aftale har nu fungeret fint siden, bortset fra at brolaugets kasse i 2004 ikke længere kunne følge med de løbende udgifter.

For at broens eksistens ikke hermed skulle ophøre, henvendte en gruppe initiativrige beboere sig til Sundsøre Kommune. Dette resulterede i, at Kommunen har besluttet sig for at overtage broens vedligehold, opsætning og nedtagning.

Brolaugets opgave nu er, at tilse, at denne aftale overholdes, og styrke initiativer omkring broen, der kan forbedre forholdene for såvel de badende, som de tilsejlende. Der skulle således nu, hvis medlemstallet holdes kunne laves de forbedringer, som der hidtil ikke har været råd til.

I forbindelse med generalforsamlingen 2005 er det besluttet, at ændre foreningens navn til "Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg".

I 2013 startede man på at planlægge indkøb af en ny bro til erstatning af den nu 18 år gamle bro.
I efteråret 2014 blev den nye bro prøveopsat, og de faste brofundamenter blev etableret, så broen hurtigt kunne opsættes for første gang i foråret 2015.