Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg
Se formål i visioner fra 2005 Klik her

 
 
 

Orientering om møder mm.

   
 

Bestyrelsen

   
 

Vedtægter

   
 

Sponsorer

   
 

Tegninger af den gamle bro fra 1996

   
 

Første opsætning af den nye bro 2014-2015

   
 

Se billeder fra diverse arrangementer

 
Broens Historie
 

Foranlediget af den blændende sommer 1994, fik en håndfuld sommerhusfolk den ide at genskabe tidligere tiders lange badebro.

 

Ideen tog form, tilladelser blev søgt, sponsoraftaler blev indgået, og Sundsøre Kommune var så venlige, at tilbyde, at de fremover ville stå for nedtagning af broen.

 

I 1996 samledes brobisserne første gang, og på trods af, at vejret ikke var med os den planlagte  week-end, lykkedes det at få broen sat op. 100m til lang, og 18 m tværfag yderst. Vanddybde ca. 2m.

 

Lyby Strands Brolaug blev dannet, og vi takker vore ca. 90 medlemmer der har meldt sig ind i foreningen.

 

Tak til de mange sponsorer, der har gjort det det hele muligt.

 

Den gamle bro blev udformet således, at der på sydsiden i hele broens længde er et, med bøjer afspærret, område  til badegæster. Der er tre trapper, hvor der er ca. 2m vand ved den yderste. 

 

På broens nordside, og rundt om det yderste 18m lange tværfag, kunne der lægges til med joller og lystfartøjer. Vi har i forbindelse med Skive Sejlklubs årlige kapseljlads til Lyby haft 20 store sejlbåde fortøjet på en gang.

 

Broen blev udformet således at den nye 75m lange faste bro blev koblet på kommunens 25m lange flydebro. Der var således et godt område inderst for børneaktiviteter.

 
 

Langs broens nordside blev der udlagt 8 agterfortøjningsbøjer.

 

De første år blev broen opsat af bestyrelsen med stor hjælp fra lokale beboere i Grønning. Sundsøre Kommune ville udføre nedtagning af broen hvert efterår. Dette tilsagn ophørte i år 2000, hvilket var ved at tage livet af broen, men Kommunen tilbød i stedet at bidrage med 5.000 kr. til hjælp til nedtagningen. Dette resulterede i, at der blev indgået et samarbejde med Skive Roklub, der for et aftalt vederlag 15.000,- kr. skulle opsætte og nedtage broen. Denne aftale har nu fungeret fint siden, bortset fra at brolaugets kasse i 2004 ikke længere kunne følge med de løbende udgifter. Også spejderne i Rønbjerg har deltaget i broarbejdet.

 

For at broens eksistens ikke hermed skulle ophøre, henvendte en gruppe initiativrige beboere sig til Sundsøre Kommune. Dette resulterede i, at Kommunen har besluttet sig for at overtage broens vedligehold, opsætning og nedtagning.

 

Brolaugets opgave var nu, at tilse, at denne aftale blev overholdt, og styrke initiativer omkring broen, der kan forbedre forholdene for såvel de badende, som de tilsejlende. Der skulle således nu, hvis medlemstallet holdes kunne laves de forbedringer, som der hidtil ikke har været råd til.

 

I forbindelse med generalforsamlingen 2005 er det besluttet, at ændre foreningens navn til "Lyby Strands Brolaug og Aktivitetsudvalg".

 

I 2013 startede man på at planlægge indkøb af en ny bro til erstatning af den nu 18 år gamle bro.

 

I efteråret 2014 blev den nye bro prøveopsat, og de faste brofundamenter blev etableret, så broen hurtigt kunne opsættes for første gang i foråret 2015.