Komme sejlende

Lyby Strands Bro er opsat i perioden medio maj til ultimo september

I den periode er der mulighed for at gå i land fra både. Se anløb af 45 fods sejlbåd

Der er ved normalvandstand en dybde ved broen på 1,9 m

Det kan ikke anbefales at gå ind ved kraftig østenvind.

Se under Billeder, Her er der billeder af broen

Søkort over Skive Fjord med angivelse af Lyby Strands Bro